Ceník

Ceník montážních a servisních prací

Ceník montážních a servisních prací je platný pro poskytované služby firmou DH Elektroinstalace s.r.o. Zakázky se řídí Obchodními podmínkami společnosti DH Elektroinstalace s.r.o. a ustanovením pro smlouvy o dílo dle §2586 – §2635 Zákona č. 89/2012 Sb. Ceny jsou považovány za cenu s výhradou ve smyslu §2622 Zákona č. 89/2012 Sb. Pokud není dohodnuto jinak, nebo není učiněna jiná nabídka, ceny tohoto ceníku jsou považovány za nabídku k uzavření smlouvy ve smyslu §1732 občanského zákoníku.

Dokumentace, posudky, návrhy a administrativní práce:

Položka Základní cena:
Administrativně technické práce 650,00 Kč/hod
Dokumentace skutečného provedení (min. cena) 3 250,00 kč/kpl
Dokumentace technického provedení 650,00 Kč/hod
Návrh technického provedení 650,00 Kč/hod
Ostatní služby 650,00 Kč/hod
Protokol vnějších vlivů (min. cena) 1 950,00 Kč/kpl
Tisk dokumentu A4 (cena za stranu) 10,00 Kč/ks
Vypracování cenové nabídky (cena za položku) 65,00 Kč/ks
Zaslání dokumentu datovou zprávou 15,00 Kč/ks
Zaslání dokumentu poštou 450,00 Kč/ks
Zkoušky. posudky. prohlídky 650,- Kč/hod

Elektroinstalační práce, elektromontáže, revize a opravy elektroinstalace:

Položka Základní cena:
Elektroinstalační práce 650,00 Kč/hod
Kontrola a měření elektroinstalace 650,00 Kč/hod
Kontrola elektroinstalace 650,00 Kč/hod
Oprava elektroinstalace 650,00 Kč/hod
Revize elektroinstalace (zpráva o revizi) 1 950,00 Kč/kpl

Návrhy, montáž, revize a opravy elektrických zařízení:

Položka Základní cena:
Kontrola a měření elektrických zařízení 650,00 Kč/hod
Kontrola elektrických zařízení 650,00 Kč/hod
Montáž elektrických zařízení 650,00 Kč/hod
Oprava elektrických zařízení 650,00 Kč/hod
Revize elektrických zařízení (zpráva o revizi) 1 950,00 Kč/kpl

Montáže, revize a opravy el. spotřebičů a el. zařízení strojů:

Položka Základní cena:
Karta el. spotřebiče (mimo revizi) 30,00 Kč/ks
Kontrola a měření 650,00 Kč/hod
Kontrola a měření el. spotřebiče 650,00 Kč/hod
Montáž a připojení el. spotřebiče 650,00 Kč/hod
Oprava el. spotřebiče 650,00 Kč/hod
Revize 3f el. spotřebiče 325,00 Kč/ks
Revize el. spotřebiče 162,50 Kč/ks
Revize el. zař. strojů (min. cena) 325,00 Kč/ks
Revize jiného spotřebiče (jiné normy) 325,00 Kč/ks
Revize strojního zařízení (min. cena) 1 300,00 Kč/ks
Štítek el. spotřebiče 25,00 Kč/ks

Návrh, výroba, montáž, ověření a dokumentace rozváděčů nn:

Položka Základní cena:
Kusové ověření rozvaděče (do 40 modulů) 1 300,00 Kč/ks
Kusové ověření rozvaděče (nad 40 modulů) 1 950,00 Kč/ks
Montáž elektrických přístrojů 650,00 Kč/hod
Návrh a dokumentace rozvaděče (cena za modul) 32,50 Kč/mod
Návrh a dokumentace rozvaděče (do 20 modulů) 650,00 Kč/ks
Označovací štítek 15,00 Kč/ks

Návrh, montáž a servis slaboproudých zařízení:

Položka Základní cena:
Montáž a servis bezdrátových zařízení 650,00 Kč/hod
Montáž a servis datových sítí 650,00 Kč/hod
Montáž a servis kamerových systémů 650,00 Kč/hod
Montáž a servis zabezpečovacích systémů 650,00 Kč/hod
Návrh slaboproudých zařízení 650,00 Kč/hod
Softwarové práce 650,00 Kč/hod

Doprava a přeprava materiálu:

Položka Základní cena:
Doprava a přeprava materiálu 17,00 Kč/km
Doprava a přeprava materiálu PHA 32,00 Kč/km
Parkovné RZ, měsíční 900,00 Kč/měs
Parkovné RZ, pásmo 1 80,00 Kč/hod
Parkovné RZ, pásmo 2 60,00 Kč/hod
Parkovné RZ, pásmo 3 40,00 Kč/hod
Parkovné RZ, týdenní 250,00 Kč/týd
Parkovné SZ, pásmo 1 40,00 Kč/hod
Parkovné SZ, pásmo 2 30,00 Kč/hod
Parkovné SZ, pásmo 3 20,00 Kč/hod
Vyřízení parkovacího oprávnění 325,00 Kč/kpl

Úprava základní ceny služby (příplatky a slevy):

Položka
Za práce prováděné mino provozní dobu se účtuje pohotovostní příplatek + 100 %.
Pro zakázky většího rozsahu je možné dohodnout individuální množstevní slevu až do 10%.
Pro stálé zákazníky je možné dohodnout zákaznickou slevu až do 10%.
Při opakované (druhé a další) revizi elektroinstalace nebo elektrospotřebiče sleva 10%.